Metaxol®

20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater van varkens en kippen.

Slachtkuikens:

Behandeling en metafylaxe van:

  • Colibacillose veroorzaakt door Escherichia coli, gevoelig voor trimethoprim-sulfamethoxazol.
  • Coryza veroorzaakt door Avibacterium paragallinarum, gevoelig voor trimethoprim-sulfamethoxazol.

Mestvarkens:

Behandeling en metafylaxe van:

  • Diarree na het spenen (PWD) veroorzaakt door beta-hemolytische K88-positieve, K99-positieve of 987P Escherichia coli-stammen die gevoelig zijn voor trimethoprim-sulfamethoxazol.
  • Secundaire bacteriële infecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp. en Haemophilus parasuis die gevoelig zijn voor trimethoprim-sulfamethoxazol .
BijlageGrootte
PDF-pictogram Bijsluiter Metaxol91.97 KB